Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Vriens Imagineering kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vriens Imagineering, en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Vriens Imagineering kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw telefoonnummer
• Uw adres
• Uw e-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
• LocatiegegevensWaarom Vriens Imagineering gegevens nodig heeft
Vriens Imagineering verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, dan wel schriftelijk (per e-mail en/ of per post) als u daarom verzoekt. Daarnaast kan Vriens Imagineering uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.Geautomatiseerde besluitvorming
Vriens Imagineering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vriens Imagineering) tussen zit.Hoe lang Vriens Imagineering gegevens bewaart
Vriens Imagineering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden direct verwijderd indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.Delen met anderen
Vriens Imagineering verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Vriens Imagineering worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. IP-adressen worden geanonimiseerd. De gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vriens Imagineering gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.Google Analytics
Vriens Imagineering maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Vriens Imagineering te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vriens Imagineering heeft hier geen invloed op. Vriens Imagineering heeft Google geen toestemming gegeven om via Vriens Imagineering verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@edwinvriens.nl. Vriens Imagineering zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.Beveiligen
Vriens Imagineering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vriens Imagineering maakt gebruik van een betrouwbaar beveiligingscertificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vriens Imagineering verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vriens Imagineering op via info@edwinvriens.nl. www.vriens-imagineering.com is een website van Vriens Imagineering. Vriens Imagineering is als volgt te bereiken:Vriens Imagineering
Hoefakkers 12, 5133 CJ Riel
KvK nummer: 18090888
Telefoon: +31 (0) 652021405
E-mail: info@edwinvriens.nlAanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Slogan